ΣΤΕΛΕΧΗ

Υπεθυνος - Χνος Γερσιμος ΠΕ 70
Αναπληρωτς Υπεθυνος - Παπολια Ασημνα - Κατερνα ΠΕ 06

Υπεθυνος - Χνος Γερσιμος ΠΕ 70
Αναπληρωτς Υπεθυνος - Παπολια Ασημνα - Κατερνα ΠΕ 06
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Παπολιας Βασλειος ΠΕ 19

Υπεθυνος - Χνος Γερσιμος ΠΕ 70
Αναπληρωτς Υπεθυνος - Παπολια Ασημνα - Κατερνα ΠΕ 06

Υπεθυνος - Χνος Γερσιμος ΠΕ 70
Αναπληρωτς Υπεθυνος - Παπολια Ασημνα - Κατερνα ΠΕ 06
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Μολφσης Δημτριος ΠΕ 06
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Μενεγ Σταματα ΠΕ 19
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Παπολιας Βασλειος ΠΕ 19
- 11

Υπεθυνος - Χνος Γερσιμος ΠΕ 70
Αναπληρωτς Υπεθυνος - Παπολια Ασημνα - Κατερνα ΠΕ 06
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Μολφσης Δημτριος ΠΕ 06
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Μενεγ Σταματα ΠΕ 19
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Παπολιας Βασλειος ΠΕ 19

Υπεθυνος - Χνος Γερσιμος ΠΕ 70 Βιογραφικ Χνος  Γερσιμος
Αναπληρωτς Υπεθυνος - Παπολια Ασημνα - Κατερνα ΠΕ 06
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Μολφσης Δημτριος ΠΕ 06
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Μενεγ Σταματα ΠΕ 19
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Παπολιας Βασλειος ΠΕ 19

Σχ. τος 2009-2010:

Υπεθυνος - Χνος Γερσιμος ΠΕ 70 Βιογραφικ Χνος  Γερσιμος
Αναπληρωτς Υπεθυνος - Παπολια Ασημνα - Κατερνα ΠΕ 06 Βιογραφικ Παπολια  Μνα
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Μπουλουμπασκου Μαρα ΠΕ 17.01 Βιογραφικ Μπουλουμπασκου Μαρα
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Ρτας Κωνσταντνος ΠΕ 19 Βιογραφικ Παπολια  Μνα

Υπεθυνος - Χνος Γερσιμος ΠΕ 70 Βιογραφικ Χνος  Γερσιμος
Αναπληρωτς Υπεθυνος - Παπολιας Βασλειος ΠΕ 19 βιογραφικ Παπολιας Βασλης
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Μπουλουμπασκου Μαρα ΠΕ 17.01 Βιογραφικ Μπουλουμπασκου Μαρα
Μλος Παιδαγωγικς Ομδας - Παπολια Ασημνα - Κατερνα ΠΕ 06 Βιογραφικ Παπολια  Μνα