Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το πργραμμα «Η Οδσσεια του Κλματος» επιλχθηκε λγω της παγκσμιας αλλ και τοπικς διστασης του προβλματος σε εππεδο αλλαγν του τρπου ζως, αλλ και λγω της κρισιμτητας και οριακς κατστασης στην οποα χει περιλθει ο πλαντης. Τλος θεωρσαμε αναγκαο τι χει ρθει το πλρωμα του χρνου να αντιληφθομε τις επιπτσεις απ τις ανθρπινες παρεμβσεις και να αλλξουμε στσεις και αντιλψεις στην καθημεριντητα μας και γενικτερα στη ζω μας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι μαθητς να φτσουν στη:
1) Γνση και κατανηση για τις φυσικς αλλαγς του κλματος και των αλλαγν στη ζω των ανθρπων.
2) Κατανηση του Φαινομνου του θερμοκηπου και της επδρασης του στο κλμα.
3) Γνση των κινδνων και των απειλν που προκπτουν απ την διαταραχ του Φαινομνου του θερμοκηπου.
4) Γνση και σγκριση των προτεινμενων λσεων για την αντιμετπιση του φαινομνου.
5) Υιοθτηση προτσεων, στσεων και συμπεριφορν για την ορθολογικ διαχεριση του περιβλλοντος.
6) Κατανηση τι αποτελομε μρος μιας παγκσμιας κοιντητας και τι η λση αφορ και θα δοθε απ λους μας.
7) Κατανηση τι αποτελομε μρος της ανθρωπτητας και τσι χουμε το δικαωμα ενς καλτερου μλλοντος
8) Η παρατρηση, η ρευνα, η συνεργασα, η αξα της γνσης εναι προποθσεις για την επλυση ενς προβλματος.
9) Μσα απ θεατρικ παιχνδια ρλων και επισκψεων σε πεδα δρσης να βισουν την αναγκαιτητα σωτηρας του πλαντη.
Το Πργραμμα συνοπτικ
Το πργραμμα «Η Οδσσεια του Κλματος - Κλιματικς Αλλαγς» περιλαμβνει τις υπο-εντητες α) Μλυνση του περιβλλοντος, β) Φαινμενο του Θερμοκηπου, γ) Υπερθρμανση του πλαντη, δ) Τρπα του ζοντος, ε) ξινη Βροχ που γνονται κατανοητς μσα απ πληθρα καλλιτεχνικν δραστηριοττων, θεατρικν παιχνιδιν, παιχνιδιν ρλων, κατασκευν και περιβαλλοντικν παιχνιδιν.

Κατεβστε το πργραμμα αναλυτικ (doc)
Δραστηριτητες του προγρμματος

πσω στα προγρμματα